Chuyên gia coaching trần thị thanh hường

COACH GIÚP GÌ CHO BẠN ?

Coach là gì? Đó là những người làm nhiệm vụ khơi gợi, sáng tạo những phương pháp nhằm truyền cảm hứng tối đa cho khách hàng trong công việc sao cho khách hàng có thể đạt được mục đích cuối cùng của mình.

  • Giúp khách hàng khám phá, xác định rõ xem mình muốn gì trong cuộc sống
  • Đưa ra những giải pháp giúp khách hàng có thể tự tìm hiểu, khám phá, nâng cao nhận thức về chính bản thân khách hàng.
  • Sáng tạo những cách thức, phương pháp khác nhau để giúp cho khách hàng có thể chia sẻ được cảm xúc, suy nghĩ thật sự của mình.
  • Lên kế hoạch đồng hành cùng khách hàng trong việc thực hiện mục tiêu cá nhân
  • Đưa lại cho khách hàng các phản hồi nhất định để có thể giúp bạn thực hiện những mục đích của mình một cách tốt hơn.
  • Tạo động lực, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thực hiện mục tiêu của riêng mình.

COACH VỚI DR HƯỜNG